دینامیت

طراحی وب‌‌سایت هوشمند

پشتیبانی
En Ar

سفارش آنلاین اپلیکیشن

لطفا امکانات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید

۱

انتخاب امکانات

۲

اظهارات مشتری

۳

مشاهده قرارداد

۴

افزودن به سبد

شاید امکانات پایه برای وب‌سایت شما کافی باشد!

هر نوع وب‌سایت اختصاصی طراحی شده توسط تیم دینامیت، چه فروشگاهی، چه شرکتی، چه پزشکی (و غیره) نیاز به یک وب‌سایت پایه دارد بنابراین انتخاب حداقلی امکانات این بخش ضروری‌است. با توجه به طراحی اختصاصی کد و قالب برای هر وب‌سایت متناسب با نیاز شما، در بیشتر موارد، امکانات استاندارد وب‌سایت پایه برای وب‌سایت‌های شخصی یا شرکتی کافی‌است.

جمع قیمت امکانات پایه شامل 7 آپشن انتخابی
16,700,000 13,000,000 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۱۰۰
[ راهنما ]
۵,۰۰۰,۰۰۰ ضروری/ قیمت قبل تخفیف ۵ میلیون
۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰ ضروری/ قیمت قبل تخفیف ۲ میلیون
۱۰۲
[ راهنما ]
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰ ضروری/ قیمت قبل تخفیف ۲/۵ میلیون
۱۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰ ضروری/ قیمت قبل تخفیف ۵ میلیون
۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت قبل تخفیف ۱ میلیون
۱۰۶
۰ قیمت قبل تخفیف ۵۰۰ هزار
۱۰۷
[ راهنما ]
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۱۰۸
۵۰۰,۰۰۰ -
۱۰۹
[ راهنما ]
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۱۱۰
[ راهنما ]
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شامل حق اشتراک ۲۴۰ دلاری سالانه و هزینه طراحی

شاید امکانات پیش‌فرض فروشگاه برای شما کافی باشد!

معمولا امکانات استاندارد فروشگاه پایه برای اکثر کاربران کافی است اما بسته به نیاز خود می‌توانید سایر بسته‌های الحاقی نیز انتخاب نمایید.

جمع قیمت امکانات پایه شامل 0 آپشن انتخابی
0 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۲۰۰
۰ رایگان
۲۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰ ضروری / دو میلیون تومان تخفیف
۲۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰ دو میلیون تومان دتخفیف
۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۰۵
۰ رایگان
۲۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰ از طریق درگاه‌های واسط ایرانی
۲۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۴
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۱۹
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۲۱
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۲۲
۵۰۰,۰۰۰ -
۲۲۳
۵۰۰,۰۰۰ -
۲۲۴
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۲۵
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۲۶
۱,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۲۷
۵۰۰,۰۰۰ -
۲۲۸
۵۰۰,۰۰۰ -
۲۲۹
۰ رایگان
۲۳۰
۰ رایگان
۲۳۱
۰ رایگان
۲۳۲
۰ رایگان

هر آنچه نیاز شرکت شماست طراحی می‌کنیم!

اگر جهت مدیریت سازمان، شرکت یا کارکنان خود نیازمند طراحی خارج از لیست زیر هستید با ما در تماس باشید. توجه فرمایید اگر وب‌سایت مورد تقاضای شما شرکتی است اما به هیچ کدام از امکانات زیر نیاز ندارید کافی است انتخاب نکنید!

جمع قیمت امکانات پایه شامل 0 آپشن انتخابی
0 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۳۰۰
۰ رایگان
۳۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰ -
۳۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰ -
۳۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰ -
۳۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰ -
۳۰۵
۵۰۰,۰۰۰ -
۳۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۳۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰ -

آسوده خاطر فقط به رسالت خبر رسانی بپردازید!

ما تمام نیاز‌های شما را برنامه‌نویسی و به شیوه ساده و اسان در اختیار شما، نویسندگان و خبرنگاران شما قرار می‌دهیم. مضاف بر این در صورتی که نیاز اختصاصی داشتید باشید برای شما متناسب با نیاز شما طراحی خواهد شد.

جمع قیمت امکانات پایه شامل 0 آپشن انتخابی
0 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۴۰۰
۰ -
۴۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰ -
۴۰۲
۸,۰۰۰,۰۰۰ هزینه برای حداکثر ۸ منبع خبری
۴۰۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ هزینه با احتساب ۳۰۰ دلار حق اشتراک سالانه
۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۴۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰ -
۴۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰ هزینه API در صورت لزوم جداگانه محاسبه می‌شود
۴۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰ هزینه API در صورت لزوم جداگانه محاسبه می‌شود
۴۰۸
۵۰۰,۰۰۰ هزینه API در صورت لزوم جداگانه محاسبه می‌شود
۴۰۹
۱۰۰,۰۰۰ هزینه API در صورت لزوم جداگانه محاسبه می‌شود
۴۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ به ازای هر دسته / هزینه API در صورت لزوم جداگانه محاسبه می‌شود

شاید امکانات پایه برای وب‌سایت شما کافی باشد!

هر نوع وب‌سایت اختصاصی طراحی شده توسط تیم دینامیت، چه فروشگاهی، چه شرکتی، چه پزشکی (و غیره) نیاز به یک وب‌سایت پایه دارد بنابراین انتخاب حداقلی امکانات این بخش ضروری‌است. با توجه به طراحی اختصاصی کد و قالب برای هر وب‌سایت متناسب با نیاز شما، در بیشتر موارد، امکانات استاندارد وب‌سایت پایه برای وب‌سایت‌های شخصی یا شرکتی کافی‌است.

جمع قیمت امکانات پایه شامل 0 آپشن انتخابی
0 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۵۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ -
۵۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰ -

شاید امکانات پایه برای وب‌سایت شما کافی باشد!

هر نوع وب‌سایت اختصاصی طراحی شده توسط تیم دینامیت، چه فروشگاهی، چه شرکتی، چه پزشکی (و غیره) نیاز به یک وب‌سایت پایه دارد بنابراین انتخاب حداقلی امکانات این بخش ضروری‌است. با توجه به طراحی اختصاصی کد و قالب برای هر وب‌سایت متناسب با نیاز شما، در بیشتر موارد، امکانات استاندارد وب‌سایت پایه برای وب‌سایت‌های شخصی یا شرکتی کافی‌است.

جمع قیمت امکانات پایه شامل 1 آپشن انتخابی
0 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۶۰۱
۰ زبان پیش‌فرض وب‌سایت
۶۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۵
۳,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۶
۴,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۸
۶,۰۰۰,۰۰۰ -
۶۰۹
۶,۰۰۰,۰۰۰ -

این سرویس ویژه مشتریان طراحی سایت دینامیت است!

هر نوع وب‌سایت اختصاصی طراحی شده توسط تیم دینامیت، چه فروشگاهی، چه شرکتی، چه پزشکی (و غیره) نیاز به یک وب‌سایت پایه دارد بنابراین انتخاب حداقلی امکانات این بخش ضروری‌است. با توجه به طراحی اختصاصی کد و قالب برای هر وب‌سایت متناسب با نیاز شما، در بیشتر موارد، امکانات استاندارد وب‌سایت پایه برای وب‌سایت‌های شخصی یا شرکتی کافی‌است.

جمع قیمت امکانات پایه شامل 1 آپشن انتخابی
4,200,000 2,500,000 تومان
کد انتخاب آپشن قیمت (تومان) ملاحظات
۷۰۱
[ راهنما ]
۲,۵۰۰,۰۰۰ قیمت قبل تخفیف ۴.۲ میلیون

راهنمای فرم

  • علامت یعنی انتخاب این آپشن ضروری هست و نمی‌توانید لغو کنید. یعنی این آپشن ضروری هست.
  • علامت یعنی آپشن انتخاب شده اما می‌توانید لغو کنید و یا دوباره انتخاب نمایید. یعنی این آپشن پیشنهاد می‌شود.
  • علامت یعنی در صورت نیاز می‌توانید این آپشن را انتخاب نمایید و یا دوباره لغو کنید. یعنی این آپشن انتخابی است.
  • اگر با جزییات فنی آشنا نیستید، کافی‌است حالت پیش‌فرض را برای هر بخش انتخاب فرمایید. اگر فنی نیستید پیش‌فرض را انتخاب کنید.
  • اگر سفارش آنلاین پاسخگوی نیاز شما نیست تلفنی یا حضوری نیز سفارش شما پذیرفته می‌شود. هنوز سخته؟ تلفنی یا حضوری در خدمتیم

قیمت نهایی: قیمت: 15,500,000 تومان
( 5,400,000 تومان تخفیف )
ظرفیت تکمیل

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟